Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.


  Regulamin dla użytkowników portalu APF.artBHP.pl

 1. Składając zamówienie osoba / firma wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z art.24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
 2. SZANUJEMY TWOJĄ PRYWATNOŚĆ:  RODO

  1.1. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie, jak i w czasie korzystania z Serwisu oraz przy składaniu oraz realizacji zamówień, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1), zwanego dalej „RODO”, w celach służących zawarciu i wykonaniu przez Agencja Handlowa APF Artur Przybysz  zwanym dalej APF.artBHP.pl stosunku umownego pomiędzy Stronami oraz wystawiania dowodów księgowych, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania z Serwisu i wykonywania stosunków umownych pomiędzy Stronami, a w przypadkach wymaganych prawem także na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych.

  1.2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, APF.artBHP.pl dokonuje przetwarzania danych osobowych Klienta w postaci profilowania w zakresie obsługi Klienta i marketingu. APF.artBHP.pl nie podejmuje względem Klienta na podstawie profilowania zautomatyzowanych decyzji, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  1.3. W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Klienta za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu, cel przetwarzania danych zostanie wskazany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.

  1.4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Administrator Serwisu, tj. Agencja Handlowa APF Artur Przybysz ul. Moniuszki 11, 64-330 Opalenica e-mail: apf1@go2.pl kom: 605103819, www.APF.artBHP.pl z siedzibą Urbanowo 12g, 64-330 Opalenica Podanie danych jest wymogiem umownym i jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w Serwisie, składania zamówień i ich realizacji oraz do prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje odmową rejestracji w Serwisie, zawarcia umowy oraz korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. W przypadku podania przez Klienta danych osobowych osoby trzeciej, Klient oświadcza i jest odpowiedzialny za to, że osoba ta wyraziła na to zgodę, w zakresie w jakim obejmuje dane konieczne do realizacji zamówień.

  1.4.1. APF.artBHP.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta, w tym danymi osobowymi użytkowników, o których mowa w pkt 11.5., dla których administratorem danych osobowych jest Klient oraz nieużywania tych danych dla celów innych niż określone przez APF.artBHP.pl, nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami przed ich niestosownym użyciem, ujawnieniem lub dostępem ze strony nieupoważnionych osób.

  1.4.2. APF.artBHP.pl będzie przechowywał dane osobowe Klienta do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowych i rachunkowych w zależności od tego, który okres skończy się później. Po upływie tego terminu dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez APF.artBHP.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez APF.artBHP.pl , w tym na potrzeby prowadzonych kampanii marketingowych.

  1.4.3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od APF.artBHP.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.

  1.4.4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez APF.artBHP.pl odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Klienta, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  1.4.5. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1.5. Wyrażenie akceptacji regulaminu jest tożsame ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez Agencja Handlowa APF Artur Przybysz, ul. Moniuszki 11, 64-330 Opalenica zwanym APF.artBHP.pl z siedzibą Urbanowo 12g, 64-330 Opalenica oraz przez podmioty trzecie.

 3. Podając adres e-mail w zamówieniu firma wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej drogą elektroniczną w tym FV w formacie PDF.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
 5. Podane ceny są cenami netto (brutto), do których należy doliczyć stosowny podatek VAT.
 6. Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą nieznacznie odbiegać swoim wyglądem i kolorem od oryginału.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.
 8. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego.
 9. Warunki płatności indywidualnie negocjowane.
 10. Sposób dostawy indywidualnie negocjowany.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość pracy serwisu i straty powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy.
 12. Koszt przesyłki uzależniony jest od jej wagi i wynosi:               

 13. Kurier DPD 19,60 zł za każde kolejne 30 kg.  

  Poczta Polska paczki do 1kg -11,00 zł

  Pobranie Poczta Polska - dodatkowo 5 zł.

  PROMOCJA: Koszt dostawy 0 zł przy zakupach powyżej 200 PLN 

  Czas wysyłki to najdalej następny dzień roboczy po wpłynięciu pieniędzy.

 14. Jako datę dokonania płatności przyjmujemy datę wpływu na poniższe konto:
 15. PKO BP S.A. I o/ Opalenica

  98 1020 4144 0000 6202 0005 2399

  PRZELEWY kierować wyłącznie na :

  Agencja Handlowa ,,APF'' Artur Przybysz

  ul. Moniuszki 11, 64-330 Opalenica